Kamuoyunda “8. Yargı Paketi” olarak tanıdık Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun’a kadar, emekli bayram ikramiyesi tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi. Suçla daha etkili uğraş edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir jurnal adli para cezası daha alçak tutarı 20 liradan 100 liraya, üst tutarı ise 100 liradan 500 liraya yükseltiliyor. Bu düzenleme, 1 Haziran 2024’te yürürlüğe girecek.

ÖRGÜT ADINA KABAHAT İŞLEME

Tüzük Mahkemesinin iptal gerekçeleri dikkate alınarak Türk Cinayet Kanunu’nda yapılan değişiklikle, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt namına kabahat işleme fiili müstakil bir suç olarak düzenleniyor. Buna göre, örgüte aza olmamakla birlikte örgüt namına suç işleyen birey, ayrıca 2 sene 6 aydan 6 yıla değin hapisle cezalandırılacak. İşlenen suçun niteliğine kadar verilecek suç oluşturan yarısına kadar indirilebilecek. Bu hüküm sadece silahlı örgütler hakkında uygulanacak.

KABAHAT İŞLEYEN KİŞİ İÇİN 10 YILA DEĞIN HAPİS

Örgüt adına suç işleyen birey, hem işlediği suçtan ayrıca de örgüt adına suç işleme cürmünden ayrı olarak cezalandırılacak. Devlet güvenliğine ve anayasal düzene karşısında işlenen suçlar bakımından, silahlı örgüte üye olmamakla birlikte örgüt namına suç işleyen birey ayrıca 5 yıldan 10 yıla dek hapisle cezalandırılacak.

TEMYİZ YOLUNA GİDİLEBİLECEK

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının birincil derece mahkemesi sıfatıyla alan adliye mahkemesi veya Yargıtay kadar verilmesi halinde temyiz yoluna gidilebilecek. İstinaf ve temyiz yolunda karar ve hüküm, yöntem ve esasa ilişkin hukuka aykırılıklar yönünden incelenecek.

DOSYA TAZMİNAT KOMİSYONU TARAFINDAN İNCELENECEK

Suç Oluşturan hukuku kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmalar ile özel hukuk ve idare hukuku kapsamındaki yargılamaların akılcı sürede sonuçlandırılmadığı durumlarda Tüzük Mahkemesine yapılan bireysel başvurularda Anayasa Mahkemesinin başvuru yollarının tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemezlik kararı verilenler ile incelemenin sürdürülmesini haklı kılan bir neden görülmediği gerekçesiyle düşme kararı verilenlerin belirlenen zaman içinde başvuru etmesiyle dosyanın Tazminat Komisyonu kadar incelenmesine olanak tanınıyor.

Kaynak: AA / Politika

Hukuk Politika Ekonomi Haberler

sizlere borsavadisi.com farkıyla sunulmuştur