Tüzük Mahkemesi (AYM), araç satışının arkasından, zorunlu mali sorumluluk sigortasının 15 gün boyunca devam etmesine ilişkin düzenlemeyi, Anayasa’ya tutarsız bularak iptal etti. Yüksek Mahkeme, iptal hükmünün 9 ay daha sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı. İptal kararında satılan araçta eski sahibinin bir sorumluluğu bulunmadığına dikkat çekildi.

SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE AÇIKLIK YOK

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara kadar, Adana 4. Tüketici Mahkemesi, yargılamasına baktığı bir davada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 94. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında bulunan, “Sigortacı, sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde feshedebilir. Sigorta fesih tarihinden 15 gün sonrasına kadar geçerlidir.” şeklindeki düzenlemenin iptali için AYM’ye başvurdu.

Başvuruda, kişinin aracını sattığı anda vasıta üzerindeki sahiplik hakkının sona ermesine karşın söz konusu düzenlemeler uyarınca sigorta sözleşmesinden kaynaklı sorumluluğunun devam ettiği, bu itibarla kusuru olmadığı hallerde de tazminat sorumluluğunun bulunabileceği açıklama edildi. Şahısların işlediği veya ihmal ettiği bir fiilden sorumlu tutulması gerektiğine muhabere edilen itiraz başvurusunda, sigorta sözleşmesinin feshedilip edilmeyeceği konusunda da açıklığın bulunmadığı ileri sürüldü.

Başvuruyu görüşen AYM, söz konusu düzenlemelerin Anayasa’ya aykırı olduğunu tespit ederek iptal etti. Duruşma, iptal hükmünün 9 ay daha sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.

AYM'den araç satışı sonrası sigortanın 15 gün devam etmesine iptal

KARARIN GEREKÇESİ: ESKİ SAHİBİNİN SORUMLULUĞU YOK

Yüksek Mahkemenin iptal kararında, vasıta satışının ardından önceki sahibinin araç üzerindeki fiili ve yasal hakimiyetinin sona erdiği, eski araç sahibinin yeni vasıta sahibi üzerinde herhangi bir kontrol ve gözetim sorumluluğunun da bulunmadığı ifade edildi.

Aracın yeni sahibinin, açıklanmış 15 jurnal sürede üçüncü kişilere zarar vermesi halinde, bu fiillerden aracın eski sahibinin sorumlu tutulabileceği aktarılan kararda, bunun “oldukça ağır bir müdahale” niteliği taşıdığı kaydedildi.

Kararda, “Satış veya tahsis işlemi yapılan ve işleteni değişen motorlu araçların tescilinde ya da trafiğe çıkarılmasında yeni işleten göre zorunlu parasal sorumluluk sigortası yaptırılması şartının aranmasını içeren bir düzenleme yapmaya ilişkin kanun koyucunun önünde anayasal bir engel bulunmadığı görülmüştür.” değerlendirmesine yer verildi.

Kişinin, üstünde yasal ve fiili olarak teftiş ve denetim imkanına sahip olmadığı kişilerin fiillerinden sorumlu tutulmasının bir yükümlülük olmadığı vurgulanan kararda, şu ifadeler yer aldı:

“Aracın devri suretiyle vasıta üzerindeki her türlü teftiş ve denetleme yetkisini yitirmiş bulunan sigortalının artık işleten sıfatı da kalmadığı halde sözleşmenin sigorta şirketince feshedilmemesi durumunda sözleşme boyunca, sözleşmenin feshedilmesi halinde deha fesih tarihinden itibaren 15 gün baştan başa yeni işletenin üçüncü kişilere vermiş olduğu zararlardan sorumlu tutulabilmesine imkan tanıyan kuralların zorunlu olmadığı kanaatine varılmıştır.”

Kaynak: AA / Aktüel

Sigorta Trafik Hukuk Ekonomi Güncel Haberler

sizlere borsavadisi.com farkıyla sunulmuştur