Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Yıldırım’in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen toplantıyla kamuoyuna açıklandı.

Açıklanan pakete tarafından; kamuda yeni araç, bina, mobilya ve demirbaş alımı 3 sene süreyle durduruluyor. yönetim kurulu ücretlerine üstteki hudut getiriliyor. Toplu taşıma olan yerlerde personel servisi kaldırılıyor. Deprem ve gerekli harcamalar hariç mal ve hizmet alım ödemeleri ile yatırım ödeneklerinde kesintiye gidiliyor.

Bakan Yıldırım’in açıklamalarından satırbaşları;

En kayda değer önceliğimiz hayat pahalılığını sorun olmaktan dışında tutmak, sürdürülebilir çoğaltma için düşük tek haneli enflasyon olmazsa olmaz. TCMB enflasyonu çökertmek için para politikası dahil kendi alanında tedbiri alıyor. Bizlerde bugün açıklayacağız paketle ve yakında açıklayacağımız adımlarla dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağız. Açıklayacağımız paket son paket olmayacak, önümüzdeki dönemde bir fazla adım atacağız. Bugünkü tedbir setini geçmişteki uygulamalardan faklı kılan üç tne husus var. Birincisi kamuda verimliliği artırarak tasarrufu hedefliyoruz. Bu paketle birlikte enerjik bir izleme, raporlama ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz. Tüm halk bu önlem paketinin kapsamındadır.

KAMUDA BİNA VE ARAÇ ALIMI DURDURULDU

Kamuda Filo Yönetim Sistemi ile etkinliğin artırılması, araç sayısı ve kullanımına standartlar getirilmesi3 yıl süreyle yeni vasıta satın alma ve kiralama yapılmamasıBütçe dışı kaynaklardan araç kullanımının izne alt tutulması ve kanunla izin verilenler hariç tanıdık olmayan menşeili araç kullanımının yasaklanmasıMevcut kiralık vasıta sözleşmelerinin yenilenmesinin izne ast olmasıİhtiyaç fazlası ve hesaplı ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiyesiSavunma ve emniyet hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu nakliye olan yerlerde kaldırılmasıToplu nakliye olan yerlerde kamuda personel servisini sonlandırmayı planlıyoruz.

3 YIL BAŞTAN BAŞA HİZMET BİNASI YAPILMAYACAK

Zelzele riski hariç yeni hizmet binası alımının /yapımının 3 sene süreyle durdurulmasıKamu yerleşkeleri için getirilen kişi başına metrekare standardının uygulanmasıMevcut binaların analize ve kurumlar arasında etkili kullanımıYeni yapı kiralanmaması mevcut kiralamaların bir takvimle sonlandırılmasıDoğal afet ve güvenlik hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımı/yapımı ve kiralanmasının süresiz olarak yasaklanmasıSavunma ve güvenlik hariç, mevcut sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılmasıLojman kiralarının ve sosyal tesis ücretlerin rayiç değer dikkate alınarak gözden geçirilmesi

İDARİ YAPILANMADA DÜZENLEME

İdari genişlemenin sınırlandırılmasıKamu idarelerinde mükerrer yapılanmaların önlenmesiBakanlıkların yurt dışı teşkilatlarının ihtiyaçlar çerçevesinde gözden geçirilmesiTüm taşra teşkilatının (Bölge/il bazında) faaliyet esasıyla gözden geçirilmesiKamuda Tasarruf – Hizmet İçi Eğitim/Yurtdışı geçici görevlerHizmet içi eğitim, görüşme vb. faaliyetlerin halk tesislerinde yapılmasıYurt dışı geçici görevlerin sınırlandırılması, görevlendirmelerin en düşük seviyede tutulmasıYurt dışı geçici devir harcamalarının bütçe açılış ödeneğini aşmaması, bu masraf kalemine ödenek aktarımının yasaklanması

ÜCRETLERE ÜST SINIR GELİYOR

Kamuda idare heyeti ücretlerine sınırlama getiriyoruz. Yapılacak düzenlemeyle yönetim kurulu ücretlerine üst hudut getireceğiz. Sınırı aşan kısımlar bütçeye gelir olarak kaydedilecek. Kamuda enerji verimliliğini artıracağız. Yenilebilir enerji ve enerji verimliliği ile tasarrufa gitmeyi ümit ediyoruz.

ÖDENEKLERDE KESİNTİYE GİDİLİYOR

Harcama disiplini çerçevesinde zelzele ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 kesintiye gidiyoruz. Hizmet içi eğitimler otellerde yok ulus tesislerinde yapılacak. Yurtdışı görevlendirmeleri sınırlandırıyoruz.

KAMUDA İSTİHDAMA SINIRLAMA

Sokak ve sokak aydınlatmasında Led dönüşümle tasarruf sağlayacağız. Temsil tanıtma ödeneklerinde yüzde 25 kesinti yapılacak. 3 yıl boyunda emekli olanlar dek istihdam sağlayacağız.

HABERLEŞME

E-yazışma sistemine geçişin tamamlanmasıTebligatlarda elektronik tebligat sistemleri kullanılmasıKurumsal arşivlerin elektronik ortama taşınmasıYayın, rapor vb. tanıtım amaçlı doküman basımının yapılmaması

DENETİMİ BAKANLIK YAPACAK

Tasarruf tedbirlerine ayrıcalıksız bütün ulus idareleri ve personeli alıntı yapmak zorundadır. Önümüzdeki dönemde millet ihale reformu vergide adalet, kayıtdışı gibi bir çok alanda çalışmalarımızı tamamlayıp hayata geçireceğiz. Tedbirlere düzen bakanlık kadar denetlenecek. Tasarruf genelgesine kuralsızlık saptama edilirse yönetimle ilgili yaptırım ve para cezası uygulanacak.

KAMU YATIRIMLARI

Kamu yatırım ödeneklerinde yüzde 15’lik kesintisi öncelikli alanlara kanalize etmeyi hedefliyoruz. Bedensel ilerlemesi yüzde 75’in üzerinde olan yatırım projelerini, Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrası planlanan projeler, gıda arzını artırıcı projeler, yeşil ve dijital mutasyon ile OSB, liman, demiryolu projelerini önceliklendireceğiz. Zorunlu haller açık havada millet yatırımına yeni projeler almayacağız.

Uygulamada etkinlik için sistemin geliştirilmesi gerekiyor. Bu sistem halk idarelerinin tasarruf tedbirlerine armoni noktasında veri gidişi ve raporlama yapmasını gerektiriyor. Define ve Maliye Bakanlığı tasarruf tedbirleri bilgi sistemleri ile süreci izleyip peşine düşüp takip edecek.

Tasarruf tedbirlerine ayrıcalıksız tüm millet idarelerimiz, personelimiz uyarlamak zorundadır. Bakanlığımız göre denetlenecek ilgili idarelere raporlanacaktır.

Burada bir hesap sorma ve yaptırım süreci de var. Finansal mevzuata kuraldışılık saptama edilirse Cumhurbaşkanlığımız ve ilgili idareler para cezası uygulayabileceklerdir.

Önümüzdeki dönemde halk ihale reformu, KİT’lerde yönetişim reformu, vergide yargı reformu, kayıt dışı ile uğraş gibi birçok alanda çalışmalarımızı tamamlayacağız.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamaları şu şekilde;

“Takriben 65 yıldır ülkemizde tasarruf genelgeleri ile kamu harcamalarında teftiş sağlamaya yönelik incelemeler yapılmıştır. Parasal disiplini esas alan bir siyasi yaklaşım içinde, Cumhurbaşkanımızın başkanlığını yaptığı hükumetler döneminde ise değişik zamanlarda on adet genelge yürürlüğe konmuştur. En sonuncusu 30 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe konan bu genelgeler ile halk harcamaları belirlenmiş kurallara bağlanmıştır. Son dönemlerde yaşanan gelişmeler bu alanda daha geniş bir çerçevede ve daha dinç adımlar atma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

16 Nisan Kabine Toplantısı akabinde Cumhurbaşkanımız Orta Vadeli Programımızın güçlendirilmesi doğrultusunda kamuda tasarruf artışı, yatırımların önceliklendirilmesi ve yapı reformların hızlandırılması hususlarını ifade etmişlerdir. 6 Mayıs Kabine Toplantısı akabinde ‘Kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, hizmet içi eğitim, yurtdışı gezi, kamu istihdamı gibi alanlarda’ tasarruf kültürünü güçlendirici adımlar atılacağını ve bu yönde zorunlu talimatları verdiklerini belirtmişlerdir.

7 Mayıs tarihinde sosyal medya kanalıyla yaptıkları paylaşımda ise “bir taraftan üretip yeni pazarlara ihraç ederken, üstelik içeride tasarruf kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor. Buna halk olarak inşallah biz öncülük ve rehberlik edecek, daha eksik kaynak kullanarak daha pozitif etkide bulunacak projelere ağırlık vereceğiz” ifadelerini kullanmışlardır. Birazdan sunulacak olan çalışmamız ilgili bütün kurumlarımızın katkısı sonucunda bu talimatın tekemmül ettirilmesi ile oluşturulmuştur.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Define ve Maliye Bakanı Mehmet Yıldırım Finans Politika Ekonomi Aktüel Haberler

sizlere borsavadisi.com farkıyla sunulmuştur