Kastetmek için bulundukları ilden diğer illere giden mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin yaşadıkları sorunların giderilmesine karşın yapılacak incelemeler ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

ÇALIŞTIKLARI YERLERDE PREFABRİK YAPILAR KURULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan “Mevsimlik Tarım İşçileri ile İlgili 2024/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” ile mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesine karşın yeni düzenlemeler getirildi. Genelge zarfında, mevsimlik tarım işçileri ve aileleri için geçici ikâmetgâh alanları oluşturulacak ve bu alanlarda eğitim, sağlık durumu, ulaşım ve sosyal hizmetler sunulacak.

Genelgeye tarafından, valilikler göre mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak çalıştığı yerlerde iklim şartlarına yerinde, emniyetli ve estetik prefabrik yapılar kullanılarak geçici mesken alanları kurulacak. Bu alanlar sel, sel gibi doğal afetlere aleyhinde güvenli lokasyonlarda planlanacak ve yerleşim yerlerine elektrik, su ve kanalizasyon hizmetleri sağlanacak. Valiliklerce hazırlanan eylem planlarında belirlenen alanlara ilişkin atama ya da protokol belgesi Mevsimlik Tarım İşçileri Data Sistemi’ne (e-METİP) aktarılacak.

SAĞLIK HİZMETİ VERİLECEK

Genelgede sağlık hizmetleri kapsamında, il sağlık müdürlükleri tarafından mevsimlik tarım işçileri ve ailelerine karşın aşılama, kronik rahatsızlık taramaları ve mobil sağlık durumu ekipleri ile afiyet hizmetleri sunulacak. İl sağlık durumu müdürlüklerince mevsimlik tarım işçiliğinin yoğun olduğu bölgelerde yeterli sayıda personelinin istihdamının sağlanacağı belirtilen genelgede, “İl sağlık durumu müdürlüklerince mevsimlik tarım işçiliğinin yoğun olduğu bölgelerde yeterli sayıda sıhhat personelinin istihdamı sağlanacak ve hizmet ihtiyacına göre personelin egzersiz saatleri düzenlenecektir. Çalışan sağlığının korunması ve geliştirilmesi zarfında il sıhhat müdürlüklerince zorunlu bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİM MERKEZLERİ KURULACAK

Genelgeye tarafından çocukların eğitimi için geçici ikâmetgâh alanlarında eğitim merkezleri oluşturulacak ve Milli Eğitim Bakanlığı kadar eğitim hizmetleri koordine edilecek. İl ulusal Eğitim Müdürlüklerince; geçici yerleşim alanlarında eğitim ve sosyal etkinlikler için oluşturulan merkezin, öncelikle çocuklar için etkin bir eğitim merkezi olarak kullanılmasının sağlanacağına dikkati çekilen genelgede şu ifadelere yer verildi:

“Çocukların eğitimi için geçici ikâmetgâh alanlarında eğitim merkezleri oluşturulacak ve Ulusal Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim hizmetleri koordine edilecek. Mevsimlik tarım işçilerinin gerekli eğitim çağındaki çocuklarının eğitimlerini devam ettirmek üzere konu hakkında Ulusal Eğitim Bakanlığının ilgili direktif/genelge hükümleri uygulanacaktır. Bu hususta koşullara bağlı nakit transferi gibi özendirici tedbirler etkili şekilde uygulanacak, çocukların okul kıyafetleri ve malzemeleri valiliklerce sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları yoluyla tedarik edilecektir. İl milli eğitim müdürlüklerince; mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının kalıcı ikametgahlarındaki okullarına döndüklerinde öğrenme kayıplarına yönelik telafi/yetiştirme eğitimleri yapılacaktır.

Mevsimlik tarım işçileri, kalıcı ikamet ettikleri illere geri döndüklerinde alıştırma ve iş kurumu il müdürlükleri, ahali eğitimi merkezleri ve mesleki eğitim merkezlerince; işçiler arasında yaygın eğitim ihtiyacı olanlar saptama edilerek eğitim ihtiyaçları karşılanacak, yetişkinlere okuma-yazma ve/veya iş edindirme kursları, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile sosyal-kültürel etkinlikler düzenlenecektir.

Özel eğitim ihtiyacı bulunan çocuklar rehberlik araştırma merkezi müdürlükleri göre eğitim imkanlarından faydalandırılacaktır. Mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının eğitime erişimlerinin sağlanması amacıyla il/ilçe milli eğitim müdürlükleri bünyesinde kurulan ekiplerin görevleri süresince ulaşım ihtiyaçlarının giderilmesi için zorunlu tedbirler Valiliklerce alınacaktır.”

Genelgeye tarafından, İçişleri Bakanlığı, mevsimlik tarım işçilerinin tehlikesiz bir şekilde gezi etmeleri için gerekli trafik denetimlerini artıracak ve gece saatlerinde seyahat yapmamaları sağlanacak. Geçici yerleşim alanlarının korunması ve asayişin sağlanması için kolluk kuvvetleri kadar düzenli devriyeler yapılacak.

SOSYAL HİZMETLER

Aile ve sosyal hizmetler il müdürlüklerince sosyal hizmetler kapsamında, mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin bilgilendirilmesi sağlanacağı kaydedilen genelgede bayan, çocuk, engelli ve yaşlıların sunulan hizmetlerden yararlanacağı vurgulandı. Mektep çağına gelmemiş çocuklar için ise aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve İl Ulusal Eğitim Müdürlükleri kadar geçici ikâmetgâh alanlarında eğitim ve bakım hizmetleri için personel görevlendirilebilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sunulan gezici kütüphane, gezici müze ve sözde hizmetlerin geçici mesken alanlarında etkinlik göstermesi amacıyla Alıştırma ve Sosyal Emniyet Bakanlığı ile koordineli incelemeler yürütüleceği aktarılan genelgede şunlar yer aldı:

“Gençlik ve Spor Bakanlığı kadar mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarına yönelik sosyal ve sportif faaliyetler yürütülecektir. İl Müftülüklerince mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin inanç ve ibadet ihtiyaçlarının karşılanması için zorunlu tüm tedbirler alınacak; çocuk işçiliğinin önlenmesine ve çocukların zorunlu eğitime devam etmelerinin sağlanmasına ilişkin olarak ailelerin bilgilendirilmesine karşın çalışmalara takviye verilecektir.”

KİMLİK BİLDİRİMLERİ KOLLUK KUVVETLERİNCE ALINACAK

Mevsimlik tarım işçisi olarak daimi ikametgahı açık havada bir başka ilde hedeflemek amacıyla geçici olarak yer değiştirenlerin ve ailelerinin kimlik bildirimleri, bu şahısların yaşadıkları geçici mesken alanlarındaki kolluk kuvvetlerince alınacağı vurgulanan genelge şu şekilde devam etti:

“Bu bildirimler Alıştırma ve Sosyal Emniyet Bakanlığı ile elektronik ortamda paylaşılacaktır. Bu bilgilerin e-METİP’e sürekli ve eksiksiz şekilde aktarılması için teknik altyapıya yönelik gerekli her türlü düzenleme Güvenlik Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı kadar yapılacaktır. Alıştırma ve Sosyal Emniyet Bakanlığı; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ulusal Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına e-METİP’e belirtilmiş olan mevsimlik tarım işçilerinin ve aile bireylerinin kimlik numaralarını bildirecektir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılmakta olan Ulusal Eğitim Bakanlığı e-Okul Idare Veri Sistemi’nde bulunan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına ilişkin kayıtlar e-METİP’e aktarılacaktır. Bu bilgilerin e-METİP’e sürekli ve eksiksiz şekilde aktarılması için altyapıya yönelik zorunlu her türlü düzenleme Milli Eğitim Bakanlığı göre yapılacaktır. Mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin kimlik numaraları her afiyet hizmeti sunumunda alınarak, sunulan hizmetlere ilişkin bilgiler bireysel verileri içermeyecek şekilde e-METİP’e aktarılacaktır. Bu bilgilerin e-METİP’e kesintisiz ve eksiksiz şekilde aktarılması için altyapıya karşın zorunlu her türlü düzenleme Sağlık Durumu Bakanlığı kadar yapılacaktır.

Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde e-METİP’in etkinliğinin artırılması amacıyla diğer ulus kurum ve kuruluşlarından protokole lüzum duymadan kişisel verileri içermeyecek şekilde bilgi talebinde bulunabilecektir. Tarım alanlarının geniş bölgelere yayılması sebebiyle mevsimlik tarım işçilerinin tescil altına alınması sürecinde kolluk kuvvetlerine rahatlık sağlamak nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatı ilk kez edinmek üzere ilgili millet kurum ve kuruluşları, muhtarlar ile ziraat odaları birlikleri ve mevsimlik tarım işçisi çalıştıran tarla veya bahçe sahipleri/işleticileri ve işverenler saptama ettikleri/çalıştırdıkları mevsimlik tarım işçilerini kolluk kuvvetlerine bildirecektir. “

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Lokal

trafik Çocuk Yerel Ekonomi Güncel Haberler

sizlere borsavadisi.com farkıyla sunulmuştur