1 Mayıs-31 Temmuz 2024 tarihlerinde açılan ya da vadesi yenilenen vadeli mevduat/katılma hesaplarına ödenecek faizler ve kar payları üzerinden yapılacak tevkifat oranları yeniden tespit edildi. Karar, Devlete Ait Gazete’de yayımlandı.

Bu oranlar, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 7,5, 1 yıla değin (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 yerine yüzde 5, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 yerine yüzde 2,5 olarak uygulanacak.

Ayrıca, 30 Eylül 2020-30 Nisan 2024 tarihlerinde çözülmüş veya vadesi tazelenmiş hesaplardan bugünden itibaren elde edilecek faiz ve kar payları için ise bu kararla yapılan değiştirme öncesi geçerli olan kesilmiş oranlar (yüzde 5, yüzde 3 ve yüzde 0) uygulanmaya devam edilecek.

YATIRIM FONLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

Kararla, yatırımcıların Türk lirası cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetlere yönelmelerini cesaretlendirmek üzere, portföyü Türk lirası ve Türk lirası cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetler olan yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde indirilmiş stopaj uygulamasının süresi 31 Temmuz’a dek uzatıldı.

Yatırım araçları arasında geçişkenlik olmaması için Türk lirası yatırım fonlarından elde edilen gelirlerdeki stopaj oranı yüzde 10 yerine yüzde 7,5 olarak belirlendi.

Ayrıca, 23 Aralık 2020-30 Nisan 2024 tarihlerinde iktisap edilmiş yatırım fonu katılma paylarından bugünden itibaren elde edilecek gelirler için ise bu kararla yapılan değişiklik öncesi geçerli yüzde 0 oranı uygulanacak.

Değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, tanıdık olmayan, bağımsızlık fonlar ve unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde ise evvelden olduğu gibi yüzde 10 tevkifat yapılmaya devam edilecek.

Kararla, devlet tahvili ve Define bonoları ile Hazinece kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için yüzde 0 tevkifat uygulaması 31 Temmuz’a değin uzatıldı.

Bu menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerdeki stopaj oranı, yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak uygulanmaya devam edilecek.

TAHVİL, SENET VE FON GELİRLERİ

Kararla, bankalar kadar ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirler ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu kira sertifikalarından elde edilen gelirlere indirimli stopaj uygulamasının süresi 31 Temmuz’a dek uzatıldı. Vadeler itibarıyla uygulanan indirimli tevkifat oranlarında, mevduatlarda olduğu gibi vadelere tabi oranlar belirlenerek değişikliğe gidildi.

Düzenleme kapsamında bu menkul kıymetlerden elde edilen gelirlere uygulanan tevkifat oranı yüzde 10 yerine, 6 aya dek (6 ay dahil) vadeli olanlarda yüzde 7,5, bir yıla değin (1 yıl dahil) vadeli olanlarda yüzde 5, bir yıldan uzun vadeli olanlarda yüzde 2,5 olacak.

Kararla, 23 Aralık 2020-30 Nisan 2024 tarihlerinde iktisap edilmiş banka bağ ve bonoları ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu kira sertifikalarından bugünden itibaren elde edilecek gelirler için ise bu kararla yapılan değişiklik öncesi geçerli olan indirilmiş oranlar (yüzde 5, yüzde 3 ve yüzde 0) uygulanmaya devam edilecek.

KKM’DE İNDİRİMLİ TEVKİFAT SÜRESİ UZATILDI

Düzenlemeyle, Anapara Piyasası Kanunu hükümlerine alt olarak kurulan ipotek finansmanı kuruluşlarının ihraç ettiği varlığa dayalı menkul değer, ipoteğe dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet ve ipotek teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlar için geçerli kesik tevkifat uygulanmasının yürürlük süresi 31 Temmuz’a kadar uzatılarak indirimli tevkifat oranı yüzde 7,5 olarak belirlendi.

Ayrıca, 28 Haziran 2022-30 Nisan 2024 tarihlerinde iktisap edilmiş laf konusu menkul kıymetlerden bugünden itibaren elde edilecek gelirler için ise bu kararla yapılan değiştirme öncesi geçerli oran olan yüzde 5 uygulanacak.

Kur korumalı mevduat hesaplarından elde edilen faiz ve kar payı gelirleri için uygulanan tevkifat oranı yüzde 0 olarak uygulanacak. Bu hesaplardan elde edilen gelirler için kesilmiş tevkifat oranı uygulaması 31 Temmuz’a dek yüzde 0 olarak devam edecek.???????

Kaynak: AA / Güncel

Mevduat Hesabı Finans Ekonomi Güncel Haberler

sizlere borsavadisi.com farkıyla sunulmuştur