Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kredi borcunu emekli maaşı ile ödemeyi vaat eden emeklileri ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Komite, “emekli maaşından belirli bir zaman kredi ödemesi yapılmasından daha sonra bu kesintiye itiraz eden herif, kesintiyi durduran bankadan önceki tahsilatları isteyemez” dedi.

BANKA MAAŞ HESABINA BLOKE KOYDU

İçtihat Bülteni’nden edinilen bilgiye takriben, davacılar vekili; emekli maaş hesabının bulunduğu sanık bankadan kredi kullandığını, bankanın maaş hesabına bloke koyarak para tahsil ettiğini, promosyon vb. haklarından istifade ettirmediğini, kesintiler nedeniyle geçinemez hale geldiğini ileri sürerek hesap üzerindeki blokenin kaldırılmasını, kesintilerin durdurulmasını ve hem dava tarihine dek hesaptan kesilen tutarların davalıdan tahsiline karar verilmesini istek etti. Sanık vekili; davanın reddini savundu.

İLK DERECE MAHKEMESİ DAVAYI REDDETTİ

İlk Derece Mahkemesi, davacının kullandığı kredinin teminatı olarak emekli maaşından kesinti yapılmasına muvafakat ettiği ve bu yönde virman talimatı verdiği, sözleşmedeki bu hükmün haksız durum teşkil etmeyeceği, taksitlerin maaşından ödenmesini ihtirazi aldırışsız kabul edip ardından iadesini istek etmenin dürüstlük kuralı ile uyuşmayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. İlk Derece Mahkemesinin kararına karşısında süresi içinde davacı vekili istinaf talebinde bulundu.

MAAŞTAKİ BLOKENİN KALDIRILMASI KARARI

Alan Adliye Mahkemesi, davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne, İlk Derece Mahkemesi kararını kaldırılarak her tarafta hakkında hüküm kurulmak suretiyle davanın kabulüne, maaş hesabı üzerindeki blokenin kaldırılmasına karar verdi. Alan Adliye Mahkemesinin kararına karşısında süresi içinde sanık vekili temyiz isteminde bulundu.

3. HUKUK DAİRESİ KARARI BOZDU

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Alan Adliye Mahkemesinin kararını bozarak bozma ilamında şu ifadelere yer verdi:

“İlk derece mahkemesince davanın reddine karşın bahşedilen karar yöntem ve yasaya, Dairemizin sabit uygulamalarına yerinde olup, bir isabetsizlik bulunmadığından, alan adliye mahkemesince yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi yöntem ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir”

Bölge Adliye Mahkemesi, önceki bahane tekrar edilmek suretiyle direnme kararı verdi. Bunun üstüne direnme kararına karşısında süresi içinde sanık vekili temyiz isteminde bulundu. Böylelikle dosya, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu gündemine taşındı.

“KESİNTİYE İTİRAZ EDEN EMEKLİ BANKADAN ÖNCEKİ TAHSİLATLARI İSTEYEMEZ”

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, temyiz incelemesi neticesinde bölge adliye mahkemesinin kararını bozdu. Bozma ilamında ise şu ifadeler yer verdi:

“Emekli maaşından diğer bir gelirinin olmadığı yönündeki genel kabulden dolayı güçsüz tarafı daha da çelimsiz hale getirmeme saiki ile korunan tüketicinin, kendi iradesi ile imzaladığı kredi sözleşmesi çerçevesinde kavuştuğu ve sosyo-idareli ihtiyaçları doğrultusunda harcadığı meblağı tekrar emekli maaşı ile ödemek zorunda olduğunu bilebilecek durumdayken, çekeceği kredinin ödeneceği ihtimalini banka gözünde kuvvetlendirir şekilde emekli maaşını mülk varlığının bir parçası olarak gösterdiği, bu inançla hareket eden bankanın davacıya ansızın çok kere kredi atama ettiği, davacının diğer bir yolla taksit ödemesinde bulunmadığı, en başından beri ödeme yöntemi olarak seçim ettiği virman usulüyle kredi taksitlerinin her ay düzenli tahsil edilmesine itiraz etmediği ve dava açmakla davacının bu yöndeki iradesinin ortadan kalktığını gören banka göre bu usulle yapılan tahsilata son verildiği gözetildiğinde söz konusu kesintilerin hukuka tutarsız olduğu iddiasıyla iptalinin ve bu talebin kabulüyle bağlantılı olarak da kesilen bedellerin iadesinin istenmesi hakkın kötüye kullanılması teşkil eder ve 4721 sayılı Türk Uygar Kanunu’nun 2’nci maddesi uyarınca iyi niyetle uyuşmadığından hukuk düzeni kadar korunmamalıdır.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yargıtay Banka Hak Hukuk 3.Sayfa Ekonomi Aktüel Haberler

sizlere borsavadisi.com farkıyla sunulmuştur