Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) karara göre; 15 Mayıs’tan itibaren katkılı motorin ile benzinde fiyat farkı olmayacak ve tek fiyat uygulanacak.

TÜKETİCİ TALEP ETSE BİLE YAPILAMAYACAK

Devlete Ait Gazete’de bulunan kararda, “Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun ya da olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanamaz” denildi. Keza, “Fiyat farkı uygulanan akaryakıt, yalnızca tüketicinin talebi doğrultusunda ikmal edilebilir” ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.

İşte Cumhurbaşkanı imzasıyla onaylanarak Devlete Ait Gazete’de yayımlanan EPDK kararı;

8730 SAYILI FARKLILAŞTIRILMIŞ AKARYAKITLARA İLİŞKİN KOMITE KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KOMITE KARARI

MADDE 1- 24/7/2019 tarihli ve 30841 sayılı Devlete Ait Gazete’de yayımlanan 8730 Sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Komite Kararının 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Benzer Kararın 6’ncı maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Mazot istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanamaz.”

MADDE 3- Aynı Kararın 7’nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Benzer Kararın Ilave-l’inde yer alan Farklılaştırılmış Akaryakıt Veri Formu’ndan “DKA olarak kullanılacak mı? (3): Evet/Hayır” ibaresi ile benzer Formun altında yer alan “(3) Kuruma “Diğer” olarak bildirimi yapılan ve fiyat farkı uygulanan mazot olarak satılıp satılmayacağına ilişkin veri.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Benzer Kararın Ek-2’sinde bulunan Farklılaştırılmış Ürün Bilgilendirme Metninde yer alan “Fiyat farkı uygulanan akaryakıt, yalnızca tüketicinin talebi doğrultusunda ikmal edilebilir.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Bu Karar 15/5/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Araba Finans Ekonomi Haberler

sizlere borsavadisi.com farkıyla sunulmuştur