15/12/2004 tarihli ve 25671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mülk ve Hizmetlerin En Fazla Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin ikinci fıkrası değiştirildi.

BAKANLIĞIN GÖRÜŞÜNÜ ELDE ETMEK ZORUNLU ÜLKÜ GETİRİLDİ

Ekmek fiyat tarifelerinde olduğu gibi simit fiyat tarifelerinde de Ticaret Bakanlığı’nın görüşünün alınması gerekli hale getirildi. Hazırlanan tarifeye Bakanlık olumsuz gösterme vermesi halinde yeni tarife talebi gerekçeleriyle birlikte Bakanlığın her tarafta görüşü alındıktan daha sonra yürürlüğe girecek.

İŞTE RESMİ GAZETE’DEKİ DETAYLAR

Resmi Gazete’de yer alan ayrıntı şu şekilde; “Tarifeler, yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayıyla yürürlüğe girer. Tarifelerin tespitinde ilgili meslek komitesinin görüşü alınır. Iş komitesi en geç onbeş gün içinde görüşünü söylemek zorundadır. Oysa, simit ile 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımı yapılan ekmeğe ilişkin tarifenin belirlenmesi aşamasında yönetim kurulu; on beş gün içinde Ticaret İl Müdürü ve Tarım ve Orman İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi aranjör oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini alır.

“İLK TOPLANTIDA MECLİSİN ONAYINA SUNULACAK”

Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca oluşturulan ekmek tarifesine ilişkin önerge, Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonradan yapılacak birincil toplantıda meclisin onayına sunulur. Oysa, Bakanlık tarafından negatif bakış bildirilmesi durumunda, heyetin toplanmasına gerek olmaksızın gerekçeleri ile birlikte idare kurulunca hazırlanan yeni tarife talebi, baştan Bakanlığın görüşü alındıktan sonra meclisin onayına sunulur.”

Ticaret Bakanlığı Simit Ekmek Finans Ekonomi Haberler

sizlere borsavadisi.com farkıyla sunulmuştur